Visual Coaching; deel 8. Coaching, Facilitation, Recording, wat is het verschil?

 In Coaching, kunst, mentoring, NLP, visual coaching

Visual Coaching, deel 8;

De verschillen tussen visual coaching, graphic facilitation en graphic recording.

In gesprekken hoor ik vaak dat de begrippen “visual coaching”, “graphic recording” en “graphic facilitation”  door elkaar worden gebruikt. Toch gaat het bij elk begrip over iets anders. En ze hebben ze alle drie ook een andere toegevoegde waarde.

Om het te verduidelijken zet ik nu eens naast elkaar:

 

GRAPHIC RECORDING:

Bij graphic recording gaat het om het visueel vastleggen (vandaar recording) van een gebeurtenis of activiteit. Dit wordt doorgaans gedaan door iemand, vaak een professional, die niet deelneemt aan het proces.

Er ontstaat dan een plaat, meestal te vergelijken met een stripverhaal, dat in beeld weergeeft hoe het proces is gelopen. Doorgaans wordt dit gedaan op grote vellen (“murals”). Het is een tastbare, blijvende herinnering of verwijzing naar dat proces.

Toegevoegde waarde van graphic recording is dat er een product ligt, met een beeld (-verhaal) van de weergave is van het proces. Voor de deelnemer een levende herinnering, voor de buitenstaander geeft het inzicht.

GRAPHIC FACILITATION:

Bij graphic facilitation heeft het in beeld brengen van een proces een ondersteunende functie aan het proces. Het heeft een actieve bijdrage aan het verloop van het proces. Daarmee gaat het verder dan graphic recording.

De facilitator zet zijn verbeeldende expertise in om dat wat er gebeurt in beeld om te zetten. Dat kan zowel voorafgaand aan als tijdens het proces.

Tijdens zijn werk ontstaat er aan de hand van zijn beeldweergave een dialoog met de deelnemers. De uitkomst van dit proces is dan ook weer plaat.

Toegevoegde waarde is hier dat het visuele een andere “taal” inbrengt en daarmee een andere invalshoek in de interactie met de deelnemers èn in het proces. Ook hier is het voordeel dat er een beeldweergave overblijft als het proces klaar is.

VISUAL COACHING:

Bij visual coaching is het visuele een volwaardige interventie in het coaching proces.

De coachee zelf is daadwerkelijk aan de slag met het tekenen of verbeelden. Hij of zij brengt zelf het beeldmateriaal aan, waarmee hij of zij met de coach aan de slag gaat.

De coach kan afhankelijk van het proces wat het verbeelden betreft aan de zijlijn staan tot aan actief daarin deelnemen. Bij dat laatste ontstaat er vaak een visuele dialoog.

De expertise van de visual coach, zit in de integratie van het beeldend kunstenaarschap en coachvaardigheden.

Toegevoegde waarde van visual coaching is dat ze voorbij het woord gaat: een beeld vertelt meer dan 1000 woorden. Ze biedt een ruimer oplossingsveld: beide hersenhelften, het analytische en het creatieve brein, worden ingezet. Visual coaching maakt complexe vraagstukken ook overzichtelijker. De beelden blijven langer hangen; het effect en impact is groter en langduriger.

 

De volgende keer neem ik visual coaching voor teams onder de loep.

Recent Posts

Leave a Comment