Visual Coaching; deel 7. Questions and Answers

 In Coaching, kunst, mentoring, NLP, visual coaching

Visual Coaching; deel 6 Q&A.

Als ik met mensen over visual coaching praat zijn er een aantal vragen die steeds terugkomen. Laten we ze nu eens de revue passeren:

 

Wat is visual coaching?

Bij visual coaching staat het daadwerkelijk in beeld brengen (het actief visualiseren) centraal. Het stellen van een doel, het verzamelen van informatie, het laden van begrippen en de exploratie vindt juist plaats door het werken met beeld. Dit kan zijn door bijvoorbeeld tekeningen, collages, of foto’s.

 

Wat is er zo bijzonder aan visual coaching?

Het bijzondere is dat zowel verbeelden als verwoorden in de coaching wordt gebruikt. Daardoor wordt er een ruimer oplossingsveld aangesproken. Beide hersenhelften, het analytische en het creatieve brein, worden namelijk ingezet.

Daarnaast is visual coaching hèt medium om complexe zaken te verhelderen. Het genereert oplossingen die overzichtelijk en communiceerbaar zijn.

 

Wanneer is visual coaching zinvol?

Mijn ervaring is dat visual coaching heel effectief is bij vraagstukken waar woorden ontoereikend zijn. Voor thema’s als purpose, visie, missie, drijfveren, identiteitsontwikkeling levert visual coaching een unieke bijdrage.

 

Werkt visual coaching ook bij teams?

Ja. Visual coaching van teams geeft ruimte aan ongedwongen uitwisseling van bijvoorbeeld ideeën en opvattingen. Overeenkomsten en verschillen in denkstijlen van de teamleden worden op een ontspannen manier helder gemaakt. Doelstellingen en visie van het team worden beter gedragen, de samenwerking en verbinding verdiept daardoor.

 

Moet je kunnen tekenen of creatief zijn om visual coaching te krijgen?

Vaak krijg ik de vraag of je creatief moet zijn of goed moet kunnen tekenen om in aanmerking te komen voor visual coaching. Dat is niet het geval. Het doel is niet om kunstwerken te maken, maar beelden die voor jou werken. We gebruiken symbolen en tekst. De manier waarop jij voor jezelf je wereld verbeeldt is het vertrekpunt. Daar sluit ik in mijn visual coaching op aan.

 

Wat is de impact van visual coaching?

Als ik samen met de coachees terugkijk op het coaching traject, of op een sessie zelf, is de coachee meestal erg verbaasd over hoe het gegaan is en wat er gebeurd is. Hij/zij is verwonderd over:

  • De speelsheid waarmee oplossingen worden gevonden en de impact die deze hebben.
  • Het inzicht en overzicht dat ontstaan is; “de losse eindjes bij elkaar komen” en daardoor “totaal nieuwe en impactvolle inzichten” en “Wat er dan boven komt is onontkoombaar”
  • Het product of resultaat dat men heeft gemaakt is een blijvend anker voor het proces en de impact. De coachee kijkt daar vaak op terug en ervaart het als een ruggensteun. Het blijkt overigens ook een ideaal communicatiemiddel te zijn om met anderen het verhaal te kunnen delen.

De effecten blijken duurzaam te zijn, en blijven de coachee in de loop van de tijd nog geregeld verrassen. Ik hoor vaak dat na jaren de tekeningen hen nog helder voor ogen staat, en welke impact de visual coaching heeft gehad.

 

Kan iedere coach visual coaching doen?

Visual coaching is een kunde…  In visual coaching komen de expertises van 2 vakgebieden samen; coaching en beeldende kunst. Kennis en ervaring in deze vakgebieden vormen de basis van de deskundigheid van de visual coach.

en een kunst. De kunst zit erin om deze twee gebieden zo te vervlechten dat er in de coaching synergie van beeld- en taaldenken kan ontstaan.

Iedere keer als dit tijdens de coaching gebeurt, is dat fantastisch, zowel voor de coachee als voor mij.

 

De volgende keer neem ik visual coaching voor teams onder de loep.

Recent Posts

Leave a Comment