Van coaching naar mentoring

 In Coaching, kunst, mentoring, NLP, Socratische methode, sparring partner, visual coaching, vragen stellen

Van coaching naar mentoring;

In de afgelopen 25 jaar dat ik coaching geef is er veel veranderd. Coaching is inmiddels een ingeburgerd begrip, en mijn praktijk is ook ingrijpend meegegroeid met de huidige tijd; een ontwikkeling van coaching naar mentoring.

Laat ik deze ontwikkeling duidelijk maken aan de hand van vragen die ik de afgelopen 25 jaar in mijn praktijk tegenkwam.

Van probleemvraagstelling

In het begin was de coaching vooral gericht op vragen als “hoe communiceer ik?” “hoe handel ik in die of die situatie?” “Welke modellen zijn er en kan ik hier gebruiken, en hoe maak ik die mij eigen?” Deze vragen gelden vooral voor gedrag en capaciteiten.

Via ontwikkelvraagstelling;

Gaandeweg verschoof het zwaartepunt meer naar vragen als “waarom doe ik wat ik doe?”, “waarom val ik terug in oude patronen?”, “Wat past wel / niet bij mij en waarom?”, “hoe verhoud ik mij tot het bedrijf, leidinggevers, leidingvolgers?”, “ wat vind ik belangrijk in het leidinggeven?”

Deze vragen hebben met name overtuigingsystemen en cultuur en je rol als vertrekpunt. Ze openden de deur naar een meer duurzame verandering.

Naar oriëntatie vraagstelling

Deze ontwikkeling zette zich door naar wat ik “oriëntatie-vragen” noem; “hoe verhoud ik mij tot mijzelf, tot de wereld die ik tegen kom?”, “welke toegevoegde waarde lever ik nu aan het bedrijf, de ander, EN aan mijzelf?”, “Wie ben ik als leidinggevende?” “Hoe verbind ik mijn waarden en zingeving met die van de organisatie?”. Vragen die zich meer op het veld van identiteit en zingeving afspelen.

 

Tot slot

Deze laatste categorie vragen zijn voor mij wezenlijke en inspirerende vragen over identiteit en zingeving. Ze gaan over jouw fundament als mens en professional.

Immers je persoonlijk functioneren is de basis van het succes en effect van je professionaliteit; professionaliteit = vakinhoudelijk expertise x persoonlijk functioneren.

Begeleiding van deze soort vragen zijn het domein van mentoring, en vereist een grote betrokkenheid van begeleider, de mentor.

Hier ga ik in mijn volgende blog dieper in.

Recent Posts

Leave a Comment