Ilisos

Deze tijd kent 1 constante; dat de wereld steeds verandert. Om hier iedere keer antwoord op te kunnen geven, zul je jezelf steeds opnieuw moeten “uitvinden”. Besef van je wat je purpose, drive, talenten, kwaliteiten en patronen zijn is essentieel. Kortom je persoonlijk functioneren is doorslaggevend voor je succes en geluk.

Onze begeleiding is er op gericht om je hiervoor een solide basis te geven. Vanuit waardevrije, open, veilige setting. En anders dan anders; taal, beeld en doen.

Wat kan ik je bieden?

Opdrachtgevers en referenties

Tot onze klantenkring behoren bedrijven uit de financiële dienstverlening (KPMG, ING, NN, Deloitte, EY), farmaceutische industrie, overheid en semi overheid (ministeries, waterschappen), partnerorganisaties (o.a. accountancy en consultancy) en IP-bedrijven.

Ilisos heeft in de loop der jaren een gedegen trackrecord opgebouwd. In zowel individuele coaching, team coaching en training. Een greep uit de reacties van relaties waarmee Ilisos heeft samengewerkt:

 • “Door de begeleiding van Martin Schelstraete heb ik mijn impact sterk kunnen vergroten. Mijn zicht op mijn persoonlijke en professionele drijfveren is sterk verdiept. Dit zorgt ervoor dat ik goed toegerust ben op mijn rol als partner. Ik heb een heldere visie en missie waardoor ik in mijn nieuwe rol direct waarde kan toevoegen aan de organisatie, mijn klanten en medewerkers.”

  CFO Blokker
 • “De begeleiding van Martin heeft mij geholpen om mij bewust te maken van mijn kwaliteiten en het krachtenveld van de nieuwe organisatie. Daardoor kon ik mij sneller en effectiever in de nieuwe organisatie positioneren.

  Partner Deloitte Nyenrode
 • “Martin is a patient listener and is perceptive and supportive in the insights he offers.  He is committed to his own personal development and this in turn strengthens his understanding of the challenges others face in their lives.  I met Martin at an intensive personal development course, the Hoffman Process, a year ago and since then he has both guided and supported me personally and facilitated support group meetings I have attended.  Martin is a skilful facilitator and naturally creates a safe environment where group members are comfortable to participate openly."

  Hoffman Process Graduate
 • “Na 15 jaar weer terug in Nederland te komen heeft Martin mij gepositioneerd om mijn eigen kwaliteiten en mijn reflectie daarop breder in te zetten en te verdiepen, waardoor ik mijn communicatie en handelingsruimte richting “peers”  en (in)direct reports verder kon vergroten. Ook werd ik mij gedurende dit proces bewuster van hoe ik mijn “niet-Nederlandse” ervaring juist gericht kon gaan in zetten in voor mij soms ongewone en “nieuwe Nederlandse situaties op een effectieve manier”.

  Directeur top 5 farmaceutische onderneming
 • “Door de intensieve begeleiding van Martin was ik snel in staat om interne verhoudingen te doorgronden. Door meer zicht te krijgen op mijn persoonlijke drijfveren heb ik deze tot op heden met succes kunnen inzetten voor de organisatie en kan ik mij beter verbinden met mijn peers, en ben ik in effectiviteit gegroeid”.

  Partner Big Five Consultancy Firms

Wie ben ik?

Mijn naam is Martin Schelstraete
In de jaren 90 begonnen als coach ben ik in 1999 met ILISOS gestart, om mijn coachpraktijk verder professionaliseren. Het is mijn passie om je te inspireren jouw volledige potentieel te ontdekken en uit te nutten. Jouw wijsheid te ontsluiten, om vervolgens fundamentele keuzes te kunnen maken. Mijn aanpak is, naast een gedegen professionele scholing, gebaseerd op een diepgaande persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Ik ben mijn eigen instrument; daarom blijf ik op zoek naar nieuwe manieren om mijzelf te ontwikkelen en mijn begeleiding te verdiepen.

Inspiratie: non-dualiteit, presence, beeldende kunst.

Expertisevelden: NLP (gecertificeerd graduate), socratische dialoog, mediation, Tai Chi Chuan, the Arica Institute, Hoffman Process, Early Imprints, beeldend kunst.

Visual coaching/ facilitation: hier breng ik 2 passies bij elkaar en bied ik je “the best of both worlds”.

lisos_coaching_teambegeleiding_facilitation_Martin

Contact

  logo_ilisos_coaching_teambegeleiding_facilitation

  Martin Schelstraete

  Eva Besnyostraat 246
  1087 LM Amsterdam

  +31 (0)6 51 49 15 82

  Met welke vragen zou ik je bijvoorbeeld kunnen helpen:

  • Hoe ga ik om met mijn work-life balance?
  • Hoe verbind ik mijn persoonlijke waarden en uitgangspunten met die van mijn rol?
  • Hoe ga ik nu om met mijn nieuwe rol als director, partner, leidinggevende, …?
  • Wat vind ik nu echt belangrijk in leiderschap?
  • Hoe kan ik mijn stabiliteit verdiepen door mijn persoonlijke talenten en kwaliteiten in mijn werk in te zetten?
  • Wat drijft mij nou echt?
  • Hoe blijf ik mijzelf, blijf ik overeind, in complexe situaties met tegenstrijdige belangen?

  Wat het je oplevert:

  • Een grotere veerkracht en weerbaarheid.
  • Verdiepte zelfkennis en zelfinzicht.
  • Meer zelfleiderschap, authenticiteit en vrijheid.
  • Meer besef van betekenis en zin in leven en passie.
  • Grotere aanwezigheid en bewustzijn in het hier en nu (being present).

  Ilisos heeft in de afgelopen decennia diepgaande ervaring opgebouwd in het coachen van hoogopgeleide professionals.

  Deze professionals die in hun leven voor een drempel staan. Ze ervaren een verlangen naar:

  • verdieping van hun zelfinzicht.
  • ontplooiing van wie en wat ze zijn.
  • een grotere vervulling in zowel  hun persoonlijk als zakelijk leven.

  Ze beseffen dat in hun werk hun “aanwezig zijn” een wezenlijke bijdrage levert aan effectiviteit en impact. Zelfleiderschap, autonomie, verbinding en betrokkenheid zijn voor hen essentieel.

  FACILITATION
  Ilisos heeft in de afgelopen decennia diverse trajecten gefaciliteerd op het vlak van:

  RETREATS
  Bijeenkomsten waarin bezinning en verdieping van je persoonlijk functioneren centraal staan. Ze zijn “tailor made”; sluiten aan bij jouw wensen en waar jij staat in je persoonlijke ontwikkeling. Om in een veilige omgeving werken aan je ontplooiing tot wekelijk menszijn.

  SOCRATISCHE DIALOGEN
  De socratische dialoog is een heldere manier van gesprek voeren waarbij het waardevrij stellen van vragen centraal staat. Het is gericht op onderzoek naar vooronderstellingen. Ik gebruik deze methode in diverse situaties: coaching, training en counselling van directies.
  Wat ik mooi en waardevol vind van de socratische methode zijn:
  Focus op het hittepunt: wat is de kern van de vraagstelling?
  Pendelen tussen de concrete situatie en de onderliggende aannames.
  Neutraal vragen en doorvragen: eigen mening uitstellen tot je die constructief kunt inzetten.

  VISUAL FACILITATION
  In visual facilitation combineer ik de principes van de socratische dialoog met beeldende kunst. Hier is 1 x 1 = 3.Beeldende creativiteit gekoppeld aan het analytisch denken, levert onverwachte en spannende mogelijkheden op.

  Indien nodig of gewenst kan Ilisos putten uit een netwerk met mensen die zowel professioneel als persoonlijk een diepgaande ontwikkeling doorgemaakt hebben.

  Ilisos begeleidt teams naar high performing teams, een geintegreerd deel van de organisatie.

  Voorbeelden van vraagstukken waar Ilisos teams in begeleid zijn:

  • Hoe verhogen we de performance van het team?
  • Hoe kunnen we in een nieuw team de samenwerking en verbinding versnellen, om tot high performance te komen?
  • Hoe kan het team zich ontwikkelen tot een key factor van de organisatie?
  • Hoe kan het leidinggeven en de behoeften van de leden op elkaar afgestemd worden?
  • Hoe worden onbespreekbare zaken in een team bespreekbaar gemaakt?

  Wat het oplevert:

  • Helderheid over en een “sense of” purpose van het team en haar leden.
  • Alignment van het team en haar leden.
  • Verbinding en betrokkenheid in het team (“wij gevoel”).
  • Een grotere performance van het team.
  • High quality feedback cultuur in het team.

  Art begins where language stops.

  Visual Coaching combineert het beeld met de taal als manier van onderzoek
  Visual Coaching begint waar de taal stopt.
  Visual Coaching zet je verbeeldingskracht weer aan de macht.
  Visual Coaching geeft je weer plezier in het onderzoeken van je vraagstukken.
  Visual coaching zet de kracht in van je beide hersenhelften.
  Visual coaching helpt je om complexe zaken op een overzichtelijke, eenvoudige en directe manier helder te maken en over te dragen.
  Visual coaching doet dit op een professionele en doortastende manier.

  The best of both worlds.
  Met Visual Coaching breng ik twee werelden bij elkaar.
  Met Visual Coaching breng ik de wereld van taal en beeld bij elkaar. Het is de unieke combinatie van mijn jarenlange ervaring als coach en trainer met die van beeldende kunstenaar.

  Het is een integrale aanpak van begeleiden d.m.v. helder en respectvol doorvragen met het verbeelden door tekenen, schilderen, collages maken. Heldere en concrete interventies waarin jij zelf aan de slag gaat.