Visual Coaching deel 5; Best of both worlds

 In Coaching, kunst, mentoring, NLP, visual coaching

 

Visual Coaching deel 5; Best of both worlds

Inleiding

In de voorgaande blogs heb ik stil gestaan bij de integratie van coachen en beeldende kunst. We hebben gezien dat dit veel voordelen oplevert voor de coachee en anderzijds specifieke eisen stelt aan de coach.

De integratie van kunst en coaching komt voor een belangrijk deel door hoe ons centrale zenuwstelsel is georganiseerd.

Uit onderzoek blijkt dat bezig zijn met beeldende kunst diepgaande invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen, het zenuwstelsel en hun functies.

Met name wat er gebeurt in de hersenhelften is voor ons interessant. Hier ligt het geheim van het grotere oplossend vermogen waar ik eerder over sprak.

Zinvol genoeg om hier dieper op in te gaan. Even een stukje theorie dus…

 

Best of both worlds

Visual coaching maakt dus gebruik van woord (wat je “taaldenken” zou kunnen noemen) en beeld (wat dan “beelddenken” is). Deze twee vormen van denken hebben elk qua functies hun zwaartepunt in een andere hersenhelft.

De linkerhersenhelft is het centrum van voornamelijk het analytische, talige, logische werk: het “taaldenken”. De rechterhersenhelft is het centrum van voornamelijk het synthetiserende, creatieve, beeldende en muzikale werk: het “beelddenken”.

Neurofysiologisch onderzoek

Uitgebreid functioneel neurofysiologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat tekenen en beeldende kunst een cruciale invloed heeft op de ontwikkeling en het gebruik van de hersenen. Rode draad uit deze onderzoeken is:

  • Het stimuleert de creatieve functies van de hersenen. Zowel de linkerhersenhelft (het “taaldenken”) als de rechterhersenhelft (het “beelddenken”) worden aangesproken.
  • Het intensiveert ook de samenwerking tussen de twee hersenhelften. Bij beeldende kunstenaars blijkt de brug, de interface zeg maar, tussen de twee hersenhelften (het corpus callosum) sterker ontwikkeld te zijn dan bij de “gemiddelde” mens.
  • Het verhoogt je bewustzijn en je intuïtie. Door de beelden te tekenen die spontaan in je opkomen brengen ze je intuïtieve vermogens aan het licht en komen ze in je bewustzijn.
  • Het verbetert je geheugen. Doordat tekenen een vorm is van actief verbeelden, dus het zet je zintuigen (zien, voelen en horen), en je motoriek in actie. Ook onderzoek onder studenten naar hun studieresultaten wijst hierop; zij die geschreven aantekeningen maken onthouden en begrijpen beter.
  • Het produceert een algehele staat van alertheid.
  • Het maakt je besluitvaardiger.
  • Het maakt je gelukkiger; tijdens het tekenen, worden hormonen als serotonine, endorfine, dopamine en noradrenaline in hogere concentraties afgegeven.

 

…en de onderzoekslagen…

De 3 onderzoekslagen (het proces, het resultaat en de relatie tot deze twee) bij visual coaching maken gebruik van zowel het taaldenken als het beelddenken bij het analyseren, associëren, symboliseren, duiden, openleggen. De een is de input voor de ander en omgekeerd.

Deze interactie vergroot het veld van waaruit inzicht kan ontstaan. Het maakt vrijer associëren mogelijk.  Het oplossend vermogen neemt sterk toe en verdiept.

Deze combinatie maakt visual coaching uniek en krachtig.

De volgende keer

Het actief visualiseren, de verschillende onderzoekslagen en de integratie van beeld- en taaldenken hebben grote invloed op effect en impact van visual coaching. Daar ga ik de volgende keer ga ik dieper op in.

Recent Posts

Leave a Comment