Visual Coaching deel 4; 3 lagen van onderzoek.

 In Coaching, kunst, mentoring, NLP, visual coaching

Visual Coaching deel 4; 3 lagen van onderzoek.

In deze aflevering van de blogserie over visual coaching sta ik stil bij de lagen van onderzoek die visual coaching biedt en wat dit vraagt van de coach.

 

Inleiding

Visual coaching draait in de kern om het actief visualiseren; het proces van dat wat in gedachten ontstaat of wordt gezien overbrengen naar bijvoorbeeld een tekening, beeld, collage, video.

Dit actief visualiseren heeft grote voordelen voor coaching. Het daadwerkelijk verbeelden gaat voorbij aan woorden en opent daarmee nieuwe lagen voor onderzoek en oplossingen.

Laten we eens naar die verschillende aspecten kijken.

 

Drie lagen van onderzoek

Het actief visualiseren wordt binnen visual coaching op drie lagen onderzocht:

  1. Het proces van werken.

Hier staan vragen centraal als: Hoe wordt er gewerkt? Welke middelen worden er ingezet? Welke beeldtaal wordt er gebruikt? Welke keuzes worden er gemaakt?

  1. Het resultaat van het werken

Wat is het resultaat? Welke plaat levert dat op? Hoe zijn de drager en het materiaal gebruikt in relatie tot de plaat die het oplevert? Wat roept het op? Welke vlakverdeling, compositie is er gebruikt?

  1. De relatie van de coachee tot het proces en het resultaat van werken.

Hier kijken we naar de verbinding van de coachee en het werk. We gaan in op wat het met hem/haar gedaan heeft, wat het resultaat bij hem/haar oproept (gevoelens, associaties, denkbeelden, enz.). Hoe verhoudt de coachee zich tot het proces en resultaat? Welke gevoelens en beelden roept het op?

Deze drie lagen geven een completer beeld dan alleen woorden. In de praktijk zien we ook dat het leidt tot een diepere betrokkenheid van de coachee.

 

Wat vraagt dit van de visual coach?

Om dit proces goed te kunnen laten verlopen vraagt het van de coach een combinatie van vaardigheden, kennis en ervaring van twee werkvelden:

  • Van de coach heb je de vaardigheden nodig variërend van het kunnen identificeren van de vraag achter de vraag, tot het uitzetten van een begeleidingstraject.
  • Van de beeldend kunstenaar heb je de kennis, ervaring en vaardigheden nodig van materiaal en materiaalgebruik tot het kunnen “lezen” en bespreken van het resultaat.

De kracht van de visual coach is dat hij/zij deze werkvelden integreert in de sessies. Deze integratie is ook de onderscheidende factor.

 

Ervaringsdeskundigheid kunstenaarschap

Als kunstenaar ben je ervaringsdeskundige van het creatieve proces zelf; wat er met je gebeurt tijdens het creëren, de mogelijkheden en hindernissen die het met zich mee brengt.

Dit aspect blijkt in de praktijk van visual coaching belangrijke input te zijn. Het stelt de visual coach in staat om op een meer doorleefde wijze te verbinden met de coachee in zijn of haar proces.

 

Wordt vervolgd!

De volgende keer sta ik stil bij de neurologische kant van het actief visualiseren.

 

Recent Posts

Leave a Comment