Visual Coaching; Beelden zeggen meer dan 1000 woorden

 In Coaching, mentoring, NLP, visual coaching

Deze serie blogs geeft een introductie in visual coaching. Zowel voor individuele coaching als ook voor team coaching. Ook zal intervisie met visueel werken aan bod komen.

De serie legt uit hoe bij visual coaching het verbeelden als interventievorm centraal staat. Hoe ze een synergie oplevert die juist de meerwaarde is van visual coaching.

Vervolgens besteden we aandacht aan de integratie van coaching en beeldende kunst tot een interventievorm. In de serie zal ook worden ingegaan op neurofysiologische grondslag van beeldend werken.

 

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden.

Het is een gevleugelde uitspraak die we vaak tegenkomen. Zeker tegenwoordig.

In onze moderne wereld omringen beelden ons constant en overal. We kunnen er niet eigenlijk niet meer aan ontkomen. Foto’s, tv, filmpjes op de schermen van onze smartphones, verkeersborden, reclame billboards, symbolen en iconen om onze weg te kunnen vinden in publieke ruimtes, Je kunt het zo gek niet bedenken of er worden beelden of afbeeldingen gebruikt. Ook in de taal zelf is beeldspraak aan de orde van de dag. En is ons schrift ook niet een vorm van getekende tekens?

Gaan we terug in de tijd dan zien we dat in ons leven de eerste manier waarop we iets vastleggen gebeurt door te tekenen. Nog voor we kunnen praten tekenen we al en drukken we ons op die manier uit.

Verder terug, in de oudheid zien we dat afbeeldingen eerder zijn vastgelegd dan tekst. Denk daarbij aan de grottekeningen in Lascaux.

In dit licht bezien is het eigenlijk vreemd het verbeelden naarmate we verder opgroeien steeds meer naar de achtergrond verhuist. Dat geldt wat mij betreft ook wanneer we met, voor ons belangrijke en fundamentele thema’s aan de slag gaan bij bijvoorbeeld therapie of coaching. We blijven dan lang zoeken naar de juiste woorden. Waarbij we weten dat wanneer we deze woorden uitspreken de lading niet dekken, en dan verder op zoek gaan naar het juiste woord. Waarbij we vaak of woorden gaan uitvinden, of grijpen naar beeldspraak.

En toch, als we iets willen uitleggen wat ingewikkeld of complex is, grijpen we vaak naar pen en papier om het te verduidelijken. We maken dan een eenvoudige schets. Of we dat nu doen voor een schema voor een wedstrijd, een mindmap voor een project of de route naar een adres. Tekenen helpt dan.

Zo’n tekening maakt dan in één oogopslag zaken inzichtelijk en complexe zaken overzichtelijk. Ze raken direct de kern en blijven ook beter hangen.

 

In mijn coaching praktijk

In mijn coachingspraktijk merkte ik dat ik geregeld tekende om zaken uit te leggen. Dat varieerde van een tijdslijn tot aan verwerking van invloeden vanuit de omgeving. Dit werd frequenter en effectiever, nadat ik mijn opleiding aan de kunstacademie had afgerond. Coachees reageerden enthousiast op het tekenen en het bespreken van het proces, resultaat en betekenis.

Ik zet visual coaching vaak in bij complexe of fundamentele vraagstukken als visie, missie, identiteit, dilemma’s of conflicten. Of het nu op individueel, team of organisatieniveau is. Het toepassen van verbeelden is nu een wezenlijk onderdeel geworden van mijn praktijk.

Als mensen vast zitten in hun denken draaien ze vaak rond in de cirkels van hun interne dialoog. Een helder plaatje van wat er speelt ontbreekt dan. Het actief visualiseren verheldert en kan de vicieuze cirkel openbreken.

In het volgende blog gaan we in op het verschil tussen actief en passief visualiseren.

Recent Posts

Leave a Comment

ilisos_blog_socrates